Výsledky zápisu dětí na náhradní prázdninový provoz v Mateřské škole U tenisu v období od 31. 7. do 18. 8. 2023

Published by HD on


Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě si mohou zákonní zástupci vyzvedávat v kanceláři
MŠ U tenisu v úterý 25. 4. 2023 od 7.30 do 16.15 hodin.  Žadatelům, kteří uvedli datovou schránku, bude rozhodnutí zasláno do datové schránky.

Školné budeme vybírat v hotovosti 13. 6. 2023 v kanceláři MŠ U tenisu od 10.00 do 16.15 hodin a bude vypočítáno na základě počtu dnů, na které bylo Vaše dítě do mateřské školy přijato. Částka je vypočítána na 20,86 Kč/den x počet dnů docházky, výsledná částka se zaokrouhlí.

Stravné si uhradíte ve své domácí jídelně, možnost plateb je od 1.6. do 28. 6. 2023. Na prázdniny se nestrhává inkaso, hradíte buď v hotovosti v pokladních hodinách nebo si požádáte o údaje k platbě bankovním převodem.
Pokud zde není přidělené registrační číslo Vaší žádosti, nebylo z kapacitních důvodů Vaší žádosti vyhověno a obdržíte rozhodnutí o nepřijetí dítěte na prázdninový provoz poštou nebo do datové schránky.

Categories: Aktuality