Sluníčka

Adaptace na nové prostředí
Canisterapie s Bájou

Srdíčka

Předplavecký výcvik
Canisterapie s Bájou

Berušky

Minitenis
Lyžařská škola
Kroužek anglického jazyka
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Motýlci

Minitenis
Kroužek anglického jazyka
Interaktivní vzdělávací programy s žabákem Kvakem
Kulturní akce dle aktuální nabídky
Projektové dny

Doplňkový program je v současné době omezen na výše uvedené aktivity z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19. Nabídka aktivit se během roku může měnit.

Henčlov

Canisterapie s Bájou
Solná jeskyně
Lyžařská škola