Sluníčka

Adaptace na nové prostředí
Canisterapie s Bájou

Srdíčka

Předplavecký výcvik
Canisterapie s Bájou

Berušky

Minitenis
Jóga pro děti
Lyžařská škola
Kroužek anglického jazyka
Saunování
Interaktivní vzdělávací programy s žabákem Kvakem
Projektové dny
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Motýlci

Logopedická prevence
Minitenis
Saunování
Lyžařská škola
Kroužek anglického jazyka
Interaktivní vzdělávací programy s žabákem Kvakem
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Henčlov

Canisterapie s Bájou
Solná jeskyně
Lyžařská škola