Pro školní rok 2022/2023 byla stanovena částka úplaty školného na 480 Kč za měsíc.
Děti posledního ročníku a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

Způsoby úhrady:

  • hotově v polovině měsíce v kanceláři školy
  • bankovním převodem ve prospěch účtu školy

Bankovní účet školy: 1881774309/0800