Pro školní rok 2024/2025 byla stanovena částka úplaty školného na 600 Kč za měsíc. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Děti posledního ročníku a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

Způsoby úhrady:

  • hotově v polovině měsíce v kanceláři školy
  • bankovním převodem ve prospěch účtu školy

Bankovní účet školy: 1881774309/0800