Loučení s podzimemDrakiáda
Bubu stezka
Vítání zimyMikulášská nadílka
Vánoční jarmark
Zpívání u stromečku
Loučení se zimouKarnevalový rej
Vítání jaraVelikonoční jarmark
Den otevřených dveří
Loučení se s jaremDen rodiny
Výlety za poznáním
Vítání léta a prázdninCesta za pokladem
Svatojánská noc v mateřské škole
Zahradní slavnost