Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy bude probíhat v těchto termínech:

Mateřská škola, U tenisu 2 – v pondělí 6. května a v úterý 7. května 2024 od 8 do 17 hod.
Mateřská škola Henčlov
– v pondělí 6. května od 8 do 16 hod.

K zápisu budete potřebovat vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, rodný list dítěte, vyplněné potvrzení od lékaře, očkovací průkaz dítěte a průkaz totožnosti k ověření trvalého pobytu. Dítě musí zapsat zákonný zástupce. Ostatní dokumenty doložíte až po přijetí dítěte.

Potřebné formuláře k vyplnění si můžete stáhnout níže:

Potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte přijímaného do mateřské školy je společným dokumentem pro všechny mateřské školy na území statutárního města Přerova. Pokud se tedy rozhodnete své dítě zapsat do více mateřských škol, bude pro potřeby přijímacího řízení v dané mateřské škole pořízena kopie.

Categories: Aktuality