Tematický celek: Se sovičkou Rozárkou na cestě do pekla

                           : Se sovičkou Rozárkou slavíme Vánoce

 Časové období: prosinec

Obsah:

Společně vnímat a těšit na kouzelný čas Vánoc. Přiblížit dětem tradice . Opakování legendy o Sv. Martinovi. Pochopit pranostiky. Vnímat a rozlišovat dobro od zla. Uvědomit si své silné stránky v čem jsem dobrý a kde mám ještě rezervy. Dělat dobré skutky, dělat radost druhým. Těšit se Mikulášskou nadílku. Vnímat chutě  a vůně Vánoc. Společná nadílka u stromečku ve třídě. Zpěv koled, vánočních písní. Dokázat připravit vystoupení na náměstí ( nácvik taneční sestavy s prvky dramatizace). Těšit se z Vánoc, myslet na druhé potěšit je slovem i skutkem. Společně vyzdobit třídu, společně vyrobit drobné dárky na Vánoční jarmark. Připravit si koledu, kterou budeme společně zpívat u Vánočního stromu v MŠ.

Logopedická prevence:

Mluvit gramaticky správně při mluveném projevu. Tvořit slova nadřazená a podřazená. Využívat didaktický materiál zaměřený na logopedickou prevenci. Tvořit protiklady slov. Správně posuzovat nesmysly a hodnotit je proč je to nesmysl. Zařazování logopedických chvilek, dechových cvičení a oromotoriky. Sledování správného postavení zubů, jazyka, volného dýchání. Přiřazovat věci které k sobě patří, které se k sobě hodí. Využití pracovních listů.

Matematická gramotnost:

Pracovat o množině až 10 prvků, spojit je čarou. Umět v uspořádané množině určit, který prvek je prví, poslední. Zvládnout prostorovou orientaci. Pojmenovat základní geometrické tvary. Orientovat se v čase, vědět jaké máme roční období, den, měsíc. Vědět co děláme ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer.

Předčtenářská gramotnost:

Trénování paměti. Vyhledávání témat s vánoční tématikou. Prohlížení vánočních pohlednic, knih. Seznámení s příběhem Ježíška. Dramatické vystoupení Cesta k Betlému. Nakreslit vánoční přání pro Ježíška, co by mě potěšilo. Využívání didaktických her , které podporují logické myšlení., paměť. Zaměřit se artikulační dovednosti, obratnost, intonaci, tempo, správný slovosled. Sledování správného špekovitého úchopu tužky, pastelky. Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Vytváření podnětného prostředí pro děti.

Spolupráce s rodiči:

Zapojení rodičů do Mikulášské nadílky( psaní dopisu pro Mikuláše), výroba předmětů na Vánoční jarmark, účast na Jarmarku, společný zpěv koled a vánočních písní u Vánočního stromu v MŠ drobné občerstvení, ochutnávka cukroví k Vánoční nadílce.