Tak tady jsme vařili a pekli…

Tady opravujeme, montujeme, šroubujeme…

A tady léčíme a uzdravujeme… Přijdete do naší ordinace?

A poslední moment ani našel ostře zachytit… Zkoušíme, jaké to je řídit…