Seznam registračních čísel přijatých dětí

Published by HD on

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Mateřské škole Přerov, U tenisu 2

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.   

Mateřská škola U tenisu 2
MST/35/20
MST/50/20
MST/05/20
MST/06/20
MST/32/20
MST/19/20
MST/28/20
MST/17/20
MST/10/20
MST/33/20
MST/16/20
MST/37/20
MST/44/20
MST/07/20
MST/13/20
MST/20/20
MST/18/20
MST/12/20
MST/46/20
MST/27/20
MST/29/20
MST/24/20
MST/30/20

Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na odloučeném pracovišti v Mateřské škole Henčlov

MSH/02/20
MSH/03/20

V případě, že registrační číslo vašeho dítěte není zveřejněno, máte dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, možnost před vydáním rozhodnutí o nepřijetí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Informaci o termínu obdržíte elektronicky.

Vyvěšeno dne 25.05.2020                                

Bc. Michaela Gálíčková
ředitelka školy


                                                                                                                                    

Categories: Nezařazené