Děkujeme mamince Nathánka a rodičům Tamarky za věcné sponzorské dary.