Babku chřipku nepustíme..💪😉

..SVÉ TĚLO SI OCHRÁNÍME👀🧠👅 Stavěli jsme ordinaci lékaře a čekárnu. Vedli jsme rozhovor, jak to u lékaře a v nemocnici vypadá, jak jsme se tam cítili atd. Pojmenovávali jsme jednotlivé části těla a zacvičili jsme si s písní: Hlava, ramena, kolena… Děti se seznámili s pojmy kostra, svaly, životně důležité Read more…