🤹‍♀️Pohádkové cvičení

Kreslení do mouky, cvičení s vařečkou pod dohledem sokolíka Pepíka, zametání metlou od baby z chaloupky a krásná odměna! U Sluníček to prostě žije a voní pohádkou „O perníkového chaloupce“! Stačí nahlédnout do naší šatny…😉