DRAKIÁDA SE RUŠÍ !!

Vážení rodiče, je nám to moc líto, ale vzhledem k novým nařízení vlády ČR, akci nemůžeme uskutečnit. Doufáme, že se epidemiologická situace zlepší, abychom další plánované akce mohli uskutečnit. ❤️

🧡Poděkování

Děkujeme moc paní Kořínkové a paní Baďurové za dárek v podobě výtvarných potřeb a také paní Schopfové za krásné magnetky pro děti.Moc si Vaší podpory a přízně vážíme! 🧡💛💚

📕Blok pro vesmírného turistu

Vážení rodiče, připomínáme se, že prosíme o přinesení bloku – formát A4, nelinkovaný, pevné desky. (V případě pochybností, jaký blok zakoupit, lze nahlédnout u paní učitelky.) Blok si Vaše dítě vyzdobí dle svých představ tak, aby si ho poznalo, a přinese do mateřské školy. Celý rok do něj budeme plnit Read more…

❗Povinné předškolní vzdělávání

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodiny denně – od 8.00 do 12.00 hodin. Pokud Read more…