Naní drak jako drak🐉

Když děti spolupracují, tyk zvládnou z vršků postavit i dva rozdílné draky. Povídali jsme si o rozdílech mezi drakem na provázku a pohádkovým drakem. Rozvíjeli jsme slovní zásobu o přídavná jména a zkoušeli jsme vymyslet další slova, která stejně zní, ale mají jiný význam.