🍁2. Ostrov plný barev 🍂

KLÍČOVÁ TÉMATA: proměny podzimu, počasí, barvy, příroda, plody, zvířata, ovoce a zelenina, houby Pokračujeme a plujeme dále! Co nás čeká na příští zastávce? Nový ostrov, který nese název Ostrov plný barev. A co se na tomto ostrově nového dozvíme a naučíme? To společnými silami zjistíme! Seznámíme se s novým ročním Read more…