Měsíc ČERVEN – Klíček k dobrodružství

Beruška ráda objevuje. Pomůžeme jí a poradíme, kam cestovat a jaký dopravní prostředek může na svých cestách využít.  Zopakujeme si, co všechno o dopravních prostředcích víme. Naučíme se orientovat v dopravních situacích, značkách a zásadách pohybu v dopravě. Na dopravním hřišti si později vše vyzkoušíme. Náš svět je plný krásných míst, která Read more…

Seznam registračních čísel přijatých dětí

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Mateřské škole Přerov, U tenisu 2 Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu Read more…

Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,Mateřská škola U tenisu včetně odloučeného pracoviště Henčlov bude otevřena k 18. 5. 2020. Tento termín se týká všech mateřských škol na území města Přerova. Prosíme Vás o upřesnění data nástupu Vašeho dítěte z důvodu nahlášení stravy a to do 11. května 2020 e-mailem na adresu: reditelka@msutenisu.cz .Školní stravování bude zajištěno Read more…