Na mravenčí pasece

Charakteristika Změny v přírodě, které přináší podzim, symboly podzimu – zbarvené listy, vítr, draci. Časový rozsah: 2 týdny Věková skupin: 4-5 let Cíle tématu V rámci tohoto projektu budeme u dětí rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, užívání všech smyslů, osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých pracovních Read more…