Mámo, táto, procvičuj se mnou – grafomotorické cvičení na uvolňování ramenního kloubu: horní oblouk (deštník, krtčí hromádka, žabí skoky)

Další cvik na uvolňování ramenního kloubu – horní oblouk. Není cílem dodržovat přesnou linii pomalým a trhavým pohybem, ale pohyb provádíme plynule a zlehka. Dbáme na nacvičování správného držení pastelky – špetkovitý úchop třemi prsty. Nesprávné držení opravujeme.

Land Art

Ve středu 6. listopadu jsme se zúčastnili akce Spolu proti betonu – vytvořme „Přírodní koberec“. Motivem mělo být vyzdobení velkého srdce na Náměstí TGM, jehož obrys vytvořili studenti Gymnázia Jakuba Škody. Po obvodu srdce byly „stopky“, na které měl každý přihlášený účastník vytvořit jakýkoliv motiv kruhového tvaru. Děkujeme všem rodičům, Read more…

Zdravé zoubky

V úterý naši mateřskou školu navštívily studentky Fakulty lékařství s preventivním programem „Zdravé zoubky“. Předvedly dětem na velkém modelu správný postup čištění zubů a pak individuálně mechanický postup čištění předvedly v praktické ukázce.

Příspěvek pro SRPŠ

Upozorňujeme rodiče, že termín pro výběr příspěvku pro SRPŠ na 1. pololetí byl do 1. listopadu 2019. Akcí, které bude SRPŠ hradit, se nebudou moci děti s neuhrazeným příspěvkem zúčastnit (divadla, canisterapie, mikulášská nadílka, školní výlet apod.). Proveďte proto úhradu neprodleně.