Sluníčka

Adaptace na nové prostředí
Canisterapie
Projekt Se Sokolem do života
Projektové dny
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Srdíčka

Předplavecký výcvik
Canisterapie
Projekt Se Sokolem do života
Projektové dny
Kulturní akce dle aktuální nabídky

Berušky

Minitenis
Lyžařská škola
Saunování
Kroužek anglického jazyka
Kulturní akce dle aktuální nabídky
Projektové dny
Nácvik na sletovou skladbu „Mravenci“

Motýlci

Minitenis
Lyžařská škola
Saunování
Kroužek anglického jazyka
Kulturní akce dle aktuální nabídky
Projektové dny
Nácvik na sletovou skladbu „Mravenci“

Henčlov

Minitenis
Canisterapie
Jóga
Kroužek anglického jazyka
Lyžařská škola
Kulturní akce dle aktuální nabídky
Projektové dny
Projekt Se Sokolem do života