První polovinu září jsme se věnovaly tématu: Školka plná kamarádů.
Zdokonalování (vzdělávací cíle): Kamarádských vtahů, prosociálního chování, domlouvání se na společné hře, dodržování pravidel, práce ve skupinkách, respektu k druhému, správná manipulace s hračkami, …

V týdnech od 19. 9. – 30. 9. 2022 jsme si povídali na téma: Houby houby, třeste se!

Zdokonalování: Koordinace ruky a oka, tvořivého myšlení, dovedností v třídění, tvoření do skupin (podle druhu, barvy, velikosti atp.), grafomotorických činností, špetkovitý úchop drobných tvarů, …