Čertíků se neleknu, básničku raději řeknu! Čeká nás setkání s čerty, Mikulášem a andělem, kteří nás osobně navštíví v naší mateřské škole. Budeme rozvíjet naši fantazii. Podíváme se společně hlouběji, jak vypadá peklo, jak nebe. Naučíme se rozlišovat dobro a zlo. Je dobré vědět, že i čerti mohou být hodné bytosti, když jsme hodní my, jsou hodní i čerti. Vedeme děti k uvědomění si, že každý čin má svůj následek. Hodné a laskavé děti dostanou balíček plný dobrot od Mikuláše, zlobivé děti dostanou balíček plný uhlí či brambor! Převedeme tuto skutečnost na náš život- jsem zlý, lenivý- nemáme přátele, rodinu, peníze,… Tak schválně, kolik nás společně zůstane? A kolik dětí si tu nechá čert?…

Logopedická prevence

 • Hrátky se slovy (logopedické obrázky), logochvilky
 • Gymnastika mluvidel (procvičování hybnosti jazyka- čert), artikulační cvičení (bllll, bllll- potichu X nahlas), dechové cvičení
 • Tvořit jednotné i množné číslo ve správném tvaru
 • Poslech pohádky, chápat děj
 • Vyprávění pohádek dle výběru dětí

Matematická pregramotnost

 • Třídění podle určitých kritérií: barva, tvar, velikost, pořadí, prostorové uspořádání, počet. Třídění dle dvou (mladší děti), tří kritérií
 • Řazení: dle velikosti (pojmy nejmenší, největší, malý, střední, velký, vysoký, vyšší, nejvyšší)

Čtenářská pregramotnost

 • Rozumět slyšenému příběhu o Mikuláši, čertu a anděli, následná kresba postav (Mikuláš, čert, anděl) z představ dětí
 • Motorika, grafomotorika, kresba: podporovat tělesnou aktivitu, rukodělné činnosti – výroba řetězu z kancelářských sponek, grafomotorické prvky – vlnovka, fixovat správný úchop psací potřeby
 • Sluchové vnímání: vytleskávání a počítání slabik ve slově, slovní hra „Kotlík“ co přidáme čertům do kotlíku s gulášem začínající na A, B, C, D, ..atd

Pohybová gramotnost

 • Osvojování minitenisových dovedností pod vedením trenérů – Minitenis
 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“

Spolupráce s rodiči

 • Napsat dopis pro Mikuláše
 • Nastrojení dětí na Mikulášskou nadílku
 • Projektový den – Mezinárodní den osob se zdravotním postižením (3. 12.)