Poznávání charakteristických znaků zimního období. Dozvíme se, co je to mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka a také vlastnosti těchto nadělení zimy za využití prožitkového učení. Upozorníme a zaměříme se na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Vyzkoušíme si některé zimní hry a sporty. Zopakujeme si, jaké máme zimní oblečení – pojmenování zimního ošacení. Vedení k vhodnému typu oblékání formou her a pracovních listů. Ach ouvej. V lese mrzne, až praští. Vyrazíme na pomoc zvířátkům. Ptáčkům nasypeme do krmítek semínka. Zvířátka si moc ráda smlsnou na suchých kaštanech z podzimu. Nesmíme také opomenout Tři krále, o kterých se mnohé dozvíme.

Logopedická prevence

 • Hrátky se slovy (logopedické obrázky), logochvilky
 • Gymnastika mluvidel, artikulační cvičení (je nám zima- BRR, BRRR), dechové cvičení (zebou nás ruce- foukání do dlaní, zahřívání)
 • Tvorba zdrobnělin
 • Smysluplně vyjádřit myšlenku, událost, vyjádřit své prožitky
 • Poslech pohádky, chápat děj
 • Vyprávění pohádek dle výběru dětí

Matematická pregramotnost

 • Porovnávání – dítě si osvojuje pojmy méně, stejně, více, žádné, nic, o jednu více, o jednu méně, vytvářet množiny předmětů o daném počtu (počet do 6, u šikovných dětí až do 10)
 • Počítání (párování)- Kolik rukavic, bruslí, čepic,… koupíme pro 1 dítě? Pro 2 děti? 3,4,5…?

Čtenářská pregramotnost

 • Čtení zimních pohádek a příběhů, malované čtení, práce s pohádkou „Paní Zima“ (bratři Grimmové), dokončování příběhu – jak by pohádka dopadla kdyby, jaké plyne ponaučení z pohádky
 • Motorika, grafomotorika, kresba: podporovat tělesnou aktivitu, rukodělné činnosti – mačkání papíru, sněhové koule, házení na cíl, grafomotorické prvky – horní smyčka
 • Sluchové vnímání: aktivity na rozvoj sluchového vnímání na interaktivní tabuli

Pohybová gramotnost

 • Osvojování minitenisových dovedností pod vedením trenérů – Minitenis
 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“

Spolupráce s rodiči

 • Možnost přinést boby, lopaty, sáně do MŠ
 • Přinesení krmení pro ptáčky, následné vložení do krmítka