Právě v tento zimní čas, skřítku čaruj kolem nás. Přišlo krásné období, plné citových prožitků spojené s čekáním nejkrásnějších svátků v roce. Vánoční čas si s dětmi zpříjemníme plněním úkolů z adventního kalendáře, vycházkou na vánoční strom na náměstí, vyzkoušíme si a pochopíme některé vánoční tradice a zvyky jako například pouštění lodiček, rozkrojení jablíčka, házení papučí. Znát nejen Štědrý den, ale také co bylo v historii, v Betlémě. Prioritou pro nás je rozvíjet v dětech radost a očekávání z příchodu Ježíška. Seznámíme děti s Vánocemi v jiných zemích- v některých zemích může být Santa Klaus, Děda Mráz, kteří chodí s dárky v odlišný čas než u nás. Budeme si společně zpívat vánoční koledy, pozorovat výzdobu v našem městě, vytvářet ozdoby na vánoční stromeček a následně ho společnými silami nazdobíme. Samostatně si děti nazdobí perníčky. Maminky, babičky… Vás poprosíme o cukrovíčko na vánoční nadílku, která na děti ve školce čeká. Zimní období je čas pohádek a příběhů.

Brrr, toto studí! Aby ne, na teploměru je pět stupňů pod nulou a přírodu zasypal sníh. Vidíš ty sněhové vločky? Každá je jiná. A slyšíš, jak sníh křupe pod nohama? V lese téměř nic neroste ani nekvete, je tam ticho a klid. Podívej, zvířecí stopy. Komu asi patří? Lišce nebo zajíci? Ani jeden, ani druhý v zimě nespí. A kdo spí a kdo ne? To společně zjistíme!

Logopedická prevence

 • Hrátky se slovy (logopedické obrázky), logochvilky
 • Gymnastika mluvidel (kapřík, olizujeme si rty od sladkého cukroví), artikulační cvičení (zvoneček- cink, cililink), dechové cvičení
 • Logopedická píseň: Kapřík (kniha- Logopedické písničky), zpívání vánočních koled
 • Přiřadit, co k sobě patří a vysvětlit to
 • Poslech pohádky, chápat děj
 • Vyprávění pohádek dle výběru dětí

Matematická pregramotnost

 • Srovnávání hmotnosti- zkoušíme těžkost naplněných pytlíků, určování velikosti předmětů (větší, menší, nejmenší, největší), skládání řad od nejmenší po největší a naopak
 • Porovnávání délky – kratší, delší, stejně dlouhý
 • Počítání ořechů (1-10), počítání ozdob na vánočním stromečku, práce s adventním kalendářem – určování pořadí pytlíčků, pojmenování číslice (jaká je před, jaká za daným číslem – o jeden více, o jeden méně)

Čtenářská pregramotnost

 • Poslech vánočních příběhů, po přečteném příběhu O splněných přáních, děti vyprávějí svá přání, rozhovor na téma: Co si děti představí pod slovem přání?
 • Motorika, grafomotorika, kresba: podporovat tělesnou aktivitu, rukodělné činnosti – zdobení perníčků, vytváření tvarů z měkkého drátku, grafomotorické prvky – zuby
 • Sluchové vnímání: rozlišování nesmyslných slov, diferenciace hlásek

Pohybová gramotnost

 • Osvojování minitenisových dovedností pod vedením trenérů – Minitenis
 • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“

Spolupráce s rodiči

 • Přinést vánoční dobroty
 • Vánoční vystoupení na náměstí TGM (15. 12. 2022 17:00)
 • Zpívání koled u stromečku
 • Vánoční jarmark (dle epidemiologické situace)