Vážení rodiče,
věnujte pozornost úchopu tužky vašich dětí.

V mateřské škole děti opravujeme, ale je nezbytné, abychom byli v přístupech sehraní. Níže vám uvádíme, jak má správný úchop vypadat a jak můžete svým dětem ve fixování správného úchopu pomoci.

Držení psacího náčiní ve správné výšce

4 + 4 NETRADIČNÍ TIPY PRO SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY
Zadejte do vyhledávače
https://predskolniporadna.cz/8-tipu-pro-spravny-uchop/

Správná poloha těla při psaní
„Poloha těla při psaní ovlivňuje pohyblivost jednotlivých kloubů paže a jejich vzájemné propojení. Při sezení by měla být chodidla opřená o zem nebo podložku, tak je zajištěna stabilita. Výška pracovní desky by měla dítěti dosahovat asi do půlky hrudníku, tělo je mírně nakloněné dopředu, ale nemělo by se o desku opírat, je rovnoběžně s hranou stolu. Jedna ruka drží tužku, druhá je volně položená na stole rovnoběžně s tělem a hranou stolu a přidržuje papír. Dítě by mělo mít ramena ve stejné výšce, hlavu mírně skloněnou v ose páteře, oči ve vzdálenosti od papíru asi 25-30 cm.Vypadá to neuskutečnitelně, ale je to pouze otázka nácviku a zautomatizování dovednosti. Po několika lekcích při nápravném programu je již dítě schopné samo udržet správnou pozici těla. Někdy stačí jednoduché upozornění např. „ruka“ a dítě hned ví, co má dělat.“ (Grafomotorika.eu, 2012-4)

Správná výška držení psacího náčiní

„Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. Pokud dítě drží tužku níže, tak je omezen pohyb prstů. Prsty se nemůžou pohybovat a vzniká v nich napětí. Při vysokém úchopu je tužka špatně ovladatelná.

Problém s výškou úchopu může vyřešit jednoduchá pomůcka – navléknout slabou gumičku do správné výšky na tužku.“(Grafomotorika.eu, 2012-4)

Zdroje:
ZAJÍCOVÁ, Marcela. 4 + 4 NETRADIČNÍ TIPY PRO SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY. Předškolní poradna [online]. 2019 [cit. 2019-11-04]. Dostupné z: https://predskolniporadna.cz/8-tipu-pro-spravny-uchop/
Úchopy. Grafomotorika.eu [online]. [cit. 2019-11-04]. Dostupné z: http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/