CO NÁS ČEKÁ?

  • stavba strašidelného hradu z kostek, převlékání do kostýmů, omalovánky k tématu
  • na píseň z filmu Ať žijí duchové – tanec se šátky, s látkou, papírem /pohybová improvizace dětí, sladit pohyb se zpěvem, vnímat reprodukovanou hudbu/
  • Promenáda v maskách „STRAŠIDLÁCKÝ DEN“ – děti utvoří kruh, děti postupně vstupují doprostřed kruhu a vypráví o své masce – co představuje a proč mají právě tuhle masku. Poté následuje diskotéka v maskách /vyjádření myšlenky, vnímání rytmu/
  • Předcvičování v maskách – každé z dětí vymyslí nějaký pohyb, který napodobí ostatní kamarádi (samozřejmostí je ohled na masky) /pohyb dle fantazie, vlastních schopností a možností, rozvoj pohybového aparátu/
  • Reakce na signál – když se řekne slovo „DUCH“ – děti stojí s rukama nahoře (straší), na slovo „DÝŇĚ“ – děti sedí na koberci, na slovo „HALLOWEEN“ – leží na zádech /uposlechnutí pokynu, zapamatování si pohybů, spojit pohyb se slovním pokynem/
  • Překážková dráha – motivace cesta od domu k domu v maskách, pro sladkosti /obratnost, vytrvalost, fair play, lokomoce, rozvoj hrubé motoriky/
  • Halloweenské symboly: dýně, čarodějnice, ohně, oranžová a černá, duchové, strašidelný hrad, pavouk, netopýr. Děti mají možnost vyhledávat informace např. v knize /udržet pozornost, paměť, soustředit se, vnímat mluvené slovo, práce s knihou/
  • „Dušičky“ – vysvětlíme dětem význam tohoto svátku u nás, co je tradicí v tento den /seznámení se s tradicí/
  • „STRAŠIDLÁCKÁ STEZKA“ – TAJEMNÁ STANOVIŠTĚ A NESTRADIČNÍ PROCHÁZKA S LAMPIONY – ČTVRTEK 4. 11.