MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEROV, U TENISU 2

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ – MATEŘSKÁ ŠKOLA HENČLOV

Vážení rodiče,
pokud bylo Vaše dítě přijato, doložte prosím do pátku 19. 5. 2023 vyplněný evidenční list dítěte včetně potvrzení od pediatra, oba souhlasy se zpracováním osobních údajů a přihlášku ke stravování. Prosíme o předání všech dokumentů v zalepené obálce do poštovní schránky mateřské školy nebo přímo v mateřské škole. Všechny požadované dokumenty najdete v odkazech níže.

Categories: Aktuality