DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Vážení rodiče,
v případě, že vyzvednutí z vaší strany nelze organizačně zajistit, budou děti pod dohledem určené učitelky od 14.30 do 16.15 hodin ve třídě Motýlků v 1. patře. Vyzvedávejte si je proto zde.

Zahradní slavnost je při příznivém počasí na školní zahradě pro rodiče a děti ze všech tříd. Pokud bude pršet, uskuteční se z kapacitních důvodů pouze pro děti, které odchází po prázdninách do 1. třídy základní školy a pro jejich rodinné příslušníky, v přízemí v 1. třídě Sluníček.
Věříme, že nám počasí bude nakloněno. 🙂
Děkujeme za pochopení.