Upozorňujeme rodiče, že termín pro výběr příspěvku pro SRPŠ na 1. pololetí byl do 1. listopadu 2019. Akcí, které bude SRPŠ hradit, se nebudou moci děti s neuhrazeným příspěvkem zúčastnit (divadla, canisterapie, mikulášská nadílka, školní výlet apod.). Proveďte proto úhradu neprodleně.