Prosíme rodiče, aby částku 600 Kč za plavecký výcvik uhradili do 13.1.2020 na bankovní účet mateřské školy
1881774309/0800.
Do poznámky napište jméno dítěte.
Bude vám také vystaveno potvrzení pro zdravotní pojišťovnu.