3. Kdosi je za dveřmi

PEKELNÝ OSTROV (prosinec)

KLÍČOVÁ TÉMATA: Mikuláš, čerti, andělé, peklo, oheň

BLLL, BLLL. Co nás čeká na tomto ostrově? No přeci setkání s čerty, Mikulášem a andělem, kteří nás osobně navštíví v naší mateřské škole. Budeme rozvíjet naši fantazii. Podíváme se společně hlouběji, jak vypadá peklo, jak nebe. Naučíme se rozlišovat dobro a zlo. Je dobré vědět, že i čerti mohou být hodné bytosti, když jsme hodní my, jsou hodní i čerti. Vedeme děti k uvědomění si, že každý čin má svůj následek. Hodné a laskavé děti dostanou balíček plný dobrot od Mikuláše, zlobivé děti dostanou balíček plný uhlí či brambor! Převedeme tuto skutečnost na náš život- jsem zlý, lenivý- nemáme přátele, rodinu, peníze,…). Tak schválně, kolik nás společně z tohoto ostrovu odpluje? A kolik dětí si tu nechá čert?…

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení, gymnastika mluvidel (procvičování hybnosti jazyka- čert), artikulační cvičení (bllll, bllll- potichu X nahlas).

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Tvořit jednotné i množné číslo ve správném tvaru.

Grafomotorická cvičení: ovál- pravotočivý, levotočivý (pytel čerta, uhlí).

  • Matematická pregramotnosti

Řazení: dle velikosti (pojmy nejmenší, největší, malý, střední, velký, vysoký, vyšší, nejvyšší).

Srovnávání hmotnosti- zkoušíme těžkost naplněných pytlíků brambor, určování velikosti brambor (větší, menší, nejmenší, největší), skládání řad od nejmenší po největší a naopak.

Porovnávání délky- čertova řetězu- kratší, delší, stejně dlouhý, poznávání obsahu pytle za použití hmatu.

  • Čtenářská pregramotnost

Rozumět slyšenému příběhu o Mikuláši, čertu a anděli, následná kresba postav (Mikuláš, čert, anděl) z představ dětí, vytleskávání a počítání slabik ve slově, slovní hra „Kotlík“ co přidáme čertům do kotlíku s gulášem začínající na A, B, C, D, atd .

  • Mikulášské sáčky 18 x 40 cm - čert 6 / PŘÍRODA NA DLANI - přírodní produktySpolupráce s rodiči

Napsat dopis pro Mikuláše.

Nastrojení dětí na Čertíkovsko – andělský den.