ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Published by sedlarn on

Vážení rodiče,

organizace školního roku 2020/2021 bude upravena dle manuálu MŠMT, z tohoto důvodu Vás informujeme o některých změnách:

Ranní scházení a odpolední rozcházení:
Přízemí (třída Sluníček a Srdíček) - děti se budou 
scházet (6:15 - 7:00) a rozcházet (15:30 - 16:15) ve třídě SLUNÍČEK.
První patro (třída Berušek a Motýlků) - děti se budou 
scházet (6:15 - 7:00) a rozcházet (15:30 - 16:15) ve třídě MOTÝLKŮ.

Nebudeme používat plastové hrníčky z domova. Děti si budou nosit každý den láhev s pitím.

Nebudeme používat polštářky z domova. Každá třída je vybavena podložkami na sezení.

Nebude probíhat poobědové čištění zubů.

Z epidemiologických důvodů žádáme rodiče, aby omezili nošení plyšových a jiných hraček do mateřské školy. Nejlépe hračky nenosili vůbec.

Každé ráno při příchodu dítěte do třídy, mu bude změřena teplota.

Na základě momentální situace, nemají rodiče povinnost nosit v prostorách MŠ roušky.

Žádáme rodiče, aby před každých vstupem do budovy MŠ použili dezinfekci rukou, která je umístěna před hlavními dveřmi mateřské školy.

BLIŽŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ VÁM BUDOU SDĚLENY NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH

OPATŘENÍ SE MOHOU MĚNIT VZHLEDEM K VYVÍJEJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI V ČR.