Co jsme si spolu užili? Opékání, hry na večerní zahradě, Večerníček, cesta za svitu baterky nočním Přerovem (kvůli bouřce i s běhostezkou 😄), procházka noční školkou, zpěv písniček o strašidlech a sladké spinkání v školce…