Atom (z řeckého slova atomos = nedělitelný) je velmi malá částice, která se skládá z ještě menších částic – elektronů, protonů a neutronů. Molekula se skládá ze dvou nebo více atomů. Všechny látky jsou složeny z atomů a molekul. Model atomu. Model molekuly vody.