Také u nás 5. prosince Mikuláš naděloval dětem a čertík malinko pozlobil. Děti zazpívaly písničku a řekly básničku. Anděl pohladil, utřel slzičky a předal dětem balíčky. To pak bylo radosti!