Vážení rodiče,
osvojit si stříhání je důležitá dovednost pro Vaše dítě. Při nácviku se dítě učí zvládat manipulaci s nůžkami, dochází k postupnému zpřesňování koordinace zraku a pohybu rukou a současně ke koordinaci pravé a levé ruky. Nezbytné je stříhání často procvičovat a dovednost tak postupně upevňovat a zdokonalovat. U dětí je také nutné, aby si osvojily bezpečnou manipulaci s nůžkami.

Zvládnutí stříhání posiluje sebevědomí Vašeho dítěte a vede ho k větší samostatnosti a kreativitě.

Při nácviku stříhání je důležité vhodně zvolit stříhaný materiál (síla papíru či jiného materiálu) a zvolit vhodné nůžky. Ty by měly mít přiměřenou velikost, zaoblenou špičku, měly by dobře stříhat a být přiměřeně pevné (dítě musí rozevřít nůžky vlastní silou).
Děti preferující levou ruku potřebují nůžky pro leváky.

NÁCVIK STŘÍHÁNÍ
1. Správný úchop nůžek a stříhání „ve vzduchu“ (zacvakat nůžkami).
Dále necháme dítě stříhat krátké úseky (jedním střihem). Dítě může
přestříhat delší proužky na menší části, odstřihovat růžky papíru
apod.
Náměty: dítě vytvoří paprsky ke sluníčku, plot zahrady, silnice,
proužky k vánočnímu řetězu, třásně šály, rámeček k obrázku atd.

2. Později necháme dítě stříhat papír na libovolné části a tvary. Dítě
je pak může skládat do různých kompozicí, sestavovat z nich zvířata,
květiny, dopravní prostředky apod.

3. Pokud již dítě stříhání dobře ovládá, necháme ho vystřihovat
jednoduché tvary podle „čáry“
. Nejdříve stříhá delší proužky,
následně špičaté a zaoblené tvary (s nůžkami již musí zatáčet,
naklánět je). Děti si tvar mohou obkreslit podle šablony, vystřihnout
a dozdobit kreslením.

4. Starší děti mohou vystřihovat složitější tvary i s detaily např.
obrázky z časopisů, letáků, mohou vystřihovat vlastní kresby.
Náměty: přání, oblékací panenky, koláže.

ZDROJ: NÁDVORNÍKOVÁ, Hana. Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, [2015]. ISBN 978-80-7496-194-6.