Informace pro rodiče k povinnému antigennímu testování v mateřské škole

Published by hacd on

Příchod do mateřské školy 12. 4. 2021….

Po příchodu do mateřské školy vám u vstupu veškeré informace k organizaci a testování podá pověřený pedagogický pracovník Kristýna Chytilová (MŠ U Tenisu – Přerov).

Jak často budeme testovat…

Testování bude probíhat 2x týdne – v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí v jiný den, bude mu proveden test ihned při příchodu (mimo stanovené dny pravidelného testování).

Instruktážní video k průběhu testování…

Typ testu, který budeme používat…

ANTIGENNÍ RYCHLOSTEST SINGCLEAN GT GOOD TEST COVID-19 TEST KIT (Colloidal Gold Method) SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu a krku

Přehled návazných postupů – co bude následovat v případě, že…

Výjimka z testování

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud zákonný zástupce potvrzení škole nedoloží, dítě se účastní
testování dle harmonogramu školy.

Souhlas zákonného zástupce s testováním

Souhlas bude nutné doložit první den nástupu dítěte do mateřské školy. Souhlas naleznete v tomto odkazu:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí ve školách

Lze stáhnout zde:

Zdravotnická rouška

Vaše děti prosíme vybavte pěti zdravotnickými rouškami na týden. Ty ponecháte uložené ve skříňce v šatně. Zdravotnickou roušku budou děti používat pouze v případě vycházky skrze veřejně přístupná místa v zastavěném území obce. Na zahradě MŠ děti roušku nosit nebudou.