➡Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Published by hacd on

Vážení rodiče,
zápis do mateřské školy bude probíhat v těchto termínech:
– Mateřská škola, U tenisu 2 – v pondělí 2. května a v úterý 3. května od 8 do 17 hodin.
– Mateřská škola Henčlov – v pondělí 2. května od 8 do 16 hodin.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání 2. května a 3. května 2022 si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb. Pro tyto děti bude mimořádný zápis v termínu od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní datum bude upřesněno koncem května.

Letošní zápis již bude probíhat formou osobního kontaktu. Všechny potřebné formuláře si můžete stáhnout níže a přinést již vyplněné k zápisu. K zápisu budete potřebovat vyplněnou žádost o přijetí, čestné prohlášení o povinném očkování, kopii očkovacího průkazu a rodného listu dítěte a doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu dítěte.

INFORMACE A INSTRUKCE K ZÁPISU:

1. Seznamte se s kritérii o přijetí dítěte do mateřské školy v následujícím dokumentu.

2. Vyplňte žádost o přijetí, čestné prohlášení o povinném očkování a zajistěte si kopii očkovacího průkazu a rodného listu dítěte. Popřípadě doložte oprávnění dítě zastupovat, jestliže dítě zastupujete jako jiná osoba než jeho zákonný zástupce.

3. Po zaevidování žádosti Vám bude na uvedený e-mail zasláno přidělené registrační číslo.

4. Po vyhodnocení zápisů na základě kritérií budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí na webových stránkách mateřské školy a na vstupní brance do areálu mateřské školy.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.

5. Pokud bude Vaše dítě přijato, doložte prosím ve lhůtě do sedmi dnů vyplněný evidenční list dítěte včetně potvrzení od pediatra, oba souhlasy se zpracováním osobních údajů a přihlášku ke stravování. Prosíme o předání všech dokumentů v zalepené obálce do poštovní schránky mateřské školy nebo přímo v mateřské škole.

6. Nezveřejnění registračního čísla znamená, že dítě nebylo přijato. V tomto případě Vám bude e-mailem zaslána výzva o možnosti nahlédnutí do spisu a seznámení se s jeho obsahem před vydáním rozhodnutí o nepřijetí. Termíny Vám budou nabídnuty individuálně na základě předchozí domluvy.

7. V případě, že podáte žádosti na více mateřských škol, kde bude Vaše dítě přijato a Vy si zvolíte jinou mateřskou školu, bude Vám zaslán e-mailem tiskopis o zrušení žádosti. Podepsaný tiskopis doručte osobně do mateřské školy nebo ho naskenujte a pošlete e-mailem.