S dětmi jsme nyní začaly v pohybových chvilkách zařazovat hry s míčem. Protože v dnešní době většina dětí stráví několik hodin denně pouhým sledováním pohádek či hraním her na různých technologiích, je potřeba zaměřit se i na rozvoj akomodace oka. Pro posilování oční čočky, ale také pro rozvoj koncentrace, pozornosti a pohybových dovedností jsou výborné míčové hry. Děti cvičení a hry s míčem velmi baví.

Příklady cvičení, které s dětmi děláme:

  • Kutálení míče ve dvojicích
  • Posílání míče v kruhu
  • Házení + chytání míče ve dvojicích
  • Házení + chytání míče nad hlavou
  • Hod na cíl
  • Relaxační hry