IV. integrovaný blok – DEN CO DEN, TO NOVÉ KOUZLO

Tematický celek: Včelky nikdy nespí…

To je zima! Některá zvířátka se v zimě schoulí k zimnímu spánku. Jsou ale zvířátka, která přezimují a musíme se o ně starat. Naučíme se tato zvířátka poznávat, pojmenovat a charakterizovat. A také jim pomůžeme zimu překonat tím, že jim doneseme něco dobrého k snědku. Ani včelky se na chvilku nezastaví a ani v době vegetačního klidu nejdou spát. Schoulí se společně do jednoho velkého chomáče, který si vytopí a vzájemně se střídají v jeho středu i na krajích. Jak včelkám můžeme pomoci zimu překonat? Hlavně je nerušit! V lednu je obecně dobré nechat včelky v klidu a příliš nenarušovat jejich prostor. Kolem úlu se zkrátka musí chodit po špičkách. A víte kdo je opravdu největší zimní spáč? Je to určitě sysel. Ten do svého podzemního útočiště zalehne už na konci července a probouzí se v dubnu až v květnu. Zkrátka opravdový sedmispáč.

A jelikož mi nejsme zimní spáči, tak se pořádně oblečeme a vyrazíme si užívat zimní radovánky. Poznáme vlastnosti sněhu a ledu a určitě si zkusíme i pokusy se sněhem, ledem a vodou. Pojmenujeme charakteristické znaky zimy a také se seznámíme s některými zimními sporty. Když nám bude počasí přát, určitě si i některé zimní sporty vyzkoušíme. Musíme být ale velice opatrní, může to pořádně klouzat! Ukážeme také Plevušce, jak se staví sněhulák.

Ale než se oddáme zimním radovánkám, oslavíme společně příchod tří králů, vážených mudrců z dalekých východních zemí. Tři krále určitě na jejich cestě potkáme, tak se naučíme jejich tříkrálovou koledu, abychom si s nimi mohli zazpívat.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA:

  • Hry se slovy zaměřené na tvoření zdrobnělin (dům – domek – domeček).

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST:

  • Manipulativní činnosti spojovat s verbálními podněty – budovat pojmy při hrách: menší, větší, kratší, delší.
  • Porovnávání – řazení tří předmětů podle velikosti. Pojmenování: nejmenší, největší.
  • Práce s pracovními listy.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST:

  • Zrakové vnímání – vyhledávání částečně ukrytých objektů v obrázcích. Loto – vyhledávání a přikládání shodných obrázků na šablonu, domino.
  • Sluchové vnímání – poznávání počtu zvuků.
  • Motorika, grafomotorika, kresba – podporovat tělesnou aktivitu, zařazovat rukodělné činnosti – mačkání  papíru (výroba větších i malých koulí), lepení, malování temperovými barvami, modelování. Sledovat a podporovat správné pracovní návyky při kreslení  Fixovat správný úchop tužky. Vytvářet dostatek prostoru ke kreslení. V závislosti na aktuální vývojové úrovní zařazovat procvičování jednotlivých grafomotorických prvků.
  • Časoprostorová orientace – vyhledávání objektů v místnosti, které jsou nahoře a které dole, povídání a sledování časového sledu nad obrázkovými knihami.

POHYBOVÁ GRAMOTNOST

  • Osvojování základních pohybových dovedností v rámci projektu „Se Sokolem do života“.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:

  • Přinést krmení pro ptáčky do MŠ a jejich nasypání do krmítka.