• Vyhledávali jsme v knihách draky, správně jsme manipulovali s knihou
 • Logopedická cvičení – hra na ozvěnu, práce s hlasem, šepot x křik
 • Pohybová rozcvička při taneční hudbě
 • Střídání chůze – pomalá, rychlá, po špičkách, po patách, kolébavá a se správným držením těla
 • Stavěli jsme bunkry „jeskyně“ pro draky
 • Hráli jsme si na draky
 • Děti zdolávaly překážky při vytvoření překážkové dráhy z tělovýchovných prvků
 • Vedli jsme rozhovory o dracích – jací jsou, kde žijí, co jí, co dělají… a rozvíjeli jsme slovní zásobu dětí
 • Děti poznávaly a pochopily smysl souzvučných slov. Slov, která mají stejnou formu, ale význam je jiný. Děti hledaly dvojce obrázků, které stejně zní – homonyma.
 • Pracovali jsme s modelínou
 • Hráli jsme sportovní a pohybové hry (Na kočku a myš, Na peška, Kuba řekl, Škatulata, škatulata, Na medvěda)
 • Skládali jsme puzzle a kostky s obrázky
 • Hádali jsme hádanku o drakovi

NA OBLOZE

Podívejte milé děti,

Co tam na obloze letí,

Je to papírový drak,

Vyletěl až do oblak,

Létá si to mezi mraky,

Zamávejte na něj taky.