kočka, koťátko, oranžový, myš, kreslená pohádka | Pikist

Co už jsme zvládli:

 • Hrály jsme PH „Na kočku a myš“
 • Pohybové hry na soustředění a spolupráci jako např. „Na myšky a kocoura“
 • Naučili jsme se hravou říkanku „Medvěd tady tiše v lese“
 • Pracovali jsme s hlasem – síla hlasu (mňoukáme potichu, nahlas, jako maminka, tatínek, koťátko)
 • Píseň s pohybem „Měl jsem myšku tanečnici“
 • Grafomotorické cvičení – ml. děti pravotočivý kruh, st. děti ovály a tah tužkou po vyznačené linii
 • Procvičovali jsme prostorovou orientaci – předložkové vazby před, za, v, vedle, na, pod, … (Zanes kocourka pod klavír, schovej ho do bedny. Kde je teď kocourek? Atp.)
 • Konstruktivní činnosti dle návodů
 • Trénovali jsme vnímání tempa propojením pohybu a sluchového vnímání
 • Počty do 6 – množství (Kolik klubíček má koťátko?)
 • Děti určovaly slabiku na začátku jejich jména, značky. Zkoušely vymýšlet další slova na danou slabiku
 • Slabikovali jsme slova – rytmizovaly jsme hrou na tělo
 • Poslech první části Z deníku kocourka Modroočka (Jak se Modroočko představuje)


Medvěd

Medvěd tady tiše v lese,

(pohybujeme se po pomyslném lese)

když zadupu, zem se třese,

(zadupat)

vylezu i po stromě,

(rukama naznačovat šplhání po stromě)

podívejte se na mě,

(ukazujeme na sebe)

nikdo se mě nebojí,

(postavíme se a obejmeme se)

jsem medvídek plyšový.

(chodíme po místnosti a předvádíme medvěda)

Myška tanečnice

Měl jsem myšku tanečnici,

tancovala po světnici,

byla šedá i bílá,

každému se líbila.

Jednou večer mrzlo venku,

kocour číhal na okénku,

myšička se ulekla,

šup do díry utekla.

STAVĚLI JSME KAMARÁDY A POSÍLALI JSME SI KLUBÍČKO PŘÁTELSTVÍ