My jsme malí ušáci,
nemáme co na práci.
Trénujeme běh a skoky
/slalomový běh/
přes pařezy, přes potoky.
/přeskok překážek/
Učíme se kotouly,
/kotoul vpřed/
nekoukáme na bouli.

(cvičení na stanovištích – učíme se kotoul vpřed s dopomocí)