„Odkud ten náš holub letí?“

„Letím z lesa, milé děti,

vrků, vrků, vrků.“

„Cos tam viděl, holoubku?“

„Perníkovou chaloupku

u černého smrku.“

„Viděls také Mařenku?“

„Jakpak by ne, holenku!

Viděl jsem ji, s Jeníkem

krmili se perníkem.“

„A když z okna na zahradu

vystrčila babka bradu,

nebáli se, holoubku?“

„Kdepak! Zamkli chaloupku

na cukrový klíč –

a už byli pryč!“