02.03.2022       saunování

03.03.2022       8.30 hodin sférické kino z Brna,
                         příběh „Putování uvnitř lidského těla“, hradí SRPŠ (90,- Kč za dítě) 

03.03.2022       10.30 hodin návštěva v kadeřnictví

04.03.2022       tenisová lekce pro pokročilé

07.03.2022      angličtina

09.03.2022      saunování      

10.03.2022     8.30 hodin „Koukají na nás správně?“ vyšetření zraku
                      dětí přístrojem PlusOptix (pro zájemce) zdravotnickým
                      zařízením Prima Vizus, cena 170,- Kč (vybírá se předem)

11.03.2022      9.00 hodin lekce s trenéry minitenisu

14. – 18.03.2022   jarní prázdniny – třídy v 1. patře spojeny,

angličtina, sauna a minitenis se nekonají       

21.03.2022       angličtina

23.03.2022       saunování     

25.03.2022       9.00 hodin lekce s trenéry minitenisu

28.03.2022       angličtina

30.03.2022       saunování

Připravujeme Den otevřených dveří v sobotu 9. dubna 2022 spojený s Velikonočním jarmarkem. Prosíme kreativní maminky (i tatínky)
o zhotovení výrobků s jarními náměty, výtěžek z akce použijeme na nákup hraček
😉😉😉