KLÍČOVÁ TÉMATA: jaro, jarní květiny, hmyz

Ostrov Všechnokvět nám prozradí charakteristické znaky jarního období. Zaměříme se na pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenovávání jarních květin, probouzející se přírodu – hmyz, drobní živočichové a návrat ptáků z teplých krajin.
Všímáme si změn v počasí a zvládneme pojmenovat jeho různé formy (jasno, polojasno, zataženo, déšť, duha, vítr). Jako zajímavost zjistíme, jak roste rostlina od začátku do konce s využitím prožitkového učení- sázení obilí, sázení semínek květin,
řeřichy. V koutku pokusů a objevů budeme pozorovat, co potřebují rostliny k růstu. V koutku pozorování budeme zjišťovat lupou složení těla hmyzu. Zahrajeme si na detektivy.

Logopedická prevence

– Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

– Dechové cvičení (hluboký nádech a výdech- čicháme ke květině), gymnastika mluvidel, artikulační cvičení (včelka- BZZZZ).

– Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

– Logopedická píseň: Jaro (kniha- Logopedické písničky).

– Odpovídat na otázky samostatně a v celých větách.

– Grafomotorická cvičení: „zuby“.

Matematická pregramotnost

– Práce s včelkou Bee- Bot (základy programování), počítání hmyzu na obrázcích, přidávání a odebírání počtu květin či hmyzu na jarní zahrádce dle hozeného počtu na kostce.

Čtenářská pregramotnost

– Hra na spící květinky či hmyz- dokud děti neuslyší slovo, ve kterém je písmeno Š, R, K atd., prohlížení knih, časopisů, encyklopedií s hmyzem- čtení zajímavých příběhů
o hmyzu dětem.

Spolupráce s rodiči

– Přinést květináč na zasazení obilí.

– Pokusy se sněženkami a obarvenou vodou, pochopit, co rostliny potřebují k růstu.

– Pokus s rychlením větévek.