ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Nebude probíhat poobědové čištění zubů. Z epidemiologických důvodů žádáme rodiče, aby omezili nošení plyšových a jiných hraček do mateřské školy. Nejlépe hračky nenosili vůbec. Každé ráno při příchodu dítěte do třídy, mu bude změřena teplota. Na základě momentální situace, nemají rodiče povinnost nosit v prostorách MŠ roušky. Žádáme rodiče, aby Read more…