Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, obracíte se na nás s dotazy ohledně dokumentů, které je nezbytné po přijetí Vašeho dítěte doložit. Seznam potřebných dokumentů tedy znovu zveřejňujeme v příspěvku níže. Pokud jste tak doposud neučinili, doložte prosím: vyplněný evidenční list dítěte, oba souhlasy se zpracováním osobních údajů a přihlášku ke stravování. Všechny dokumenty Read more…

Seznam registračních čísel přijatých dětí

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Mateřské škole Přerov, U tenisu 2 Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu Read more…

Poplach v lese

Poplach v lese CharakteristikaSeznamování dětí se způsobem života mravenců s využitím prožitkového učení a smyslového vnímání. Seznamováním s živou přírodou vést děti ke kladnému vztahu k ní a ohleduplnému chování k živočichům a přírodě vůbec. Způsoby chování člověka v přírodě, důležitost vštěpování environmentálního povědomí a důležitosti ochrany životního prostředí. Časový rozsah: 2 Read more…

Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,Mateřská škola U tenisu včetně odloučeného pracoviště Henčlov bude otevřena k 18. 5. 2020. Tento termín se týká všech mateřských škol na území města Přerova. Prosíme Vás o upřesnění data nástupu Vašeho dítěte z důvodu nahlášení stravy a to do 11. května 2020 e-mailem na adresu: reditelka@msutenisu.cz .Školní stravování bude zajištěno Read more…