Únorové muzicírování🥁🎷🎸

Seznamujeme děti s novými slovy, pojmy z hudební terminologie: nota, notová osnova, houslový klíč, pomlka. Využíváme k tomu písničky , básničky, obrázkové knihy a hry např. „Najdi stejnou notu“ atp. Současně děti získávají poznatky z oblasti hudby, seznamují se s některými hudebními nástroji a technikou hry na ně. Vyvrcholením projektu je Read more…

Učíme se rytmizaci

Prosíme rodiče o spolupráci. Budeme si s dětmi vyrábět jednoduché rytmické hudební nástroje a k tomu potřebujeme vnitřní obal z Kinder vajíčka. Můžete dodávat v průběhu tohoto týdne:-))) U dětí, které se vrátí po nemoci, stačí dodat při nástupu do mateřské školy. Děkujeme.