ZÁMĚR  TEMATICKÉHO  CELKU 
OSTROV  PŘÁTELSTVÍ

Haló, haló, už jsme zase spolu ve školičce. Vyprávíme si své zážitky z prázdnin, co jsme viděly a co prožily. Každý se svými rodiči a sourozenci. Co ale kdybychom zažily něco společně i s kamarády ze školky?  Vydáme se na celoroční plavbu za dobrodružstvím a objevováním tajuplných ostrovů.  Na takovou cestu se musíme pořádně připravit. A to hned. Vyplouváme z domova po řece Bečvě a pak po řece Moravě. Morava teče na Slovensko a tam se vtéká do Dunaje. A pak poplujeme dál a dál až do Černého moře.  Ještě kousek……… a………..už jsme v Atlantském oceánu. Objevili jsme Ostrov přátelství.

Co to vlastně přátelství je? Kdo to ví……? Je to vztah mezi lidmi, kteří si mohou důvěřovat a měli bychom se s nimi cítit dobře. Přátelé jsou s námi v době, kdy je nám fajn a umí se s námi radovat. Ale i tehdy, když nás něco trápí, něco se nám nedaří a umí nám pomoci nebo nás umí  podpořit nebo utěšit. Na naší cestě zažijeme úspěchy, ale možná i nezdary. A s těmi se budeme učit vyrovnávat nebo v nich hledat poučení. Vždyť práce s chybou je v životě důležitá zkušenost a z chyb se člověk učí.

Abychom se cítili společně na tak dlouhé cestě dobře, vytvoříme si pravidla společného soužití, žádoucího chování založeného na spolupráci s vrstevníky, vzájemné dohodě při hrách, společném řešení problémů, řešení konfliktních situací bez agrese, schopnosti přijmout názor druhého. K tomuto všemu musíme zvládnout vzájemnou komunikaci, budeme rozvíjet všeobecné komunikační předpoklady.
A protože nevíme, jaká překvapení nás na cestě čekají, budeme se snažit vytvořit bezva partu dětí, které si pomáhají, umí si společně hrát, povzbudí se při neúspěchu a umí společně prožívat radost.
                                                                ŠŤASTNOU  CESTU  J