KLÍČOVÁ TÉMATA: přátelství, vztahy, emoce, pravidla, mateřská škola

Haló, haló, už jsme zase spolu ve školičce. Vyprávíme si své zážitky z prázdnin, co jsme viděly a co prožily. Každý se svými rodiči a sourozenci. Co ale kdybychom zažily něco společně i s kamarády ze školky?  Vydáme se na celoroční plavbu za dobrodružstvím a objevováním tajuplných ostrovů.  Na takovou cestu se musíme pořádně připravit. Začínáme na Ostrově přátelství. Co to vlastně přátelství je? Kdo to ví……? Je to vztah mezi lidmi, kteří si mohou důvěřovat a měli bychom se s nimi cítit dobře. Přátelé jsou s námi v době, kdy je nám fajn a umí se s námi radovat. Ale i tehdy, když nás něco trápí, něco se nám nedaří a umí nám pomoci nebo nás umí podpořit nebo utěšit. Na naší cestě zažijeme úspěchy, ale možná i nezdary. A s těmi se budeme učit vyrovnávat nebo v nich hledat poučení. Vždyť práce s chybou je v životě důležitá zkušenost a z chyb se člověk učí. Abychom se cítili společně na tak dlouhé cestě dobře, vytvoříme si pravidla společného soužití, žádoucího chování založeného na spolupráci s vrstevníky, vzájemné dohodě při hrách, společném řešení problémů, řešení konfliktních situací bez agrese, schopnosti přijmout názor druhého. K tomuto všemu musíme zvládnout vzájemnou komunikaci, budeme rozvíjet všeobecné komunikační předpoklady. A protože nevíme, jaká překvapení nás na cestě čekají, budeme se snažit vytvořit bezva partu dětí, které si pomáhají, umí si společně hrát, povzbudí se při neúspěchu a umí společně prožívat radost.

  • Logopedická prevence:

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení (uspávání kamaráda PŠŠŠ PŠŠŠ), gymnastika mluvidel (výrazy obličeje – usmívat se, mračit, překvapený výraz,…). artikulační cvičení.

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Tvoření protikladů.

  • Matematická pregramotnost

Rozvoj prostorové představivosti (používání předložek a příslovců)- polohu předmětu k vlastní osobě (přede mnou je lavička), vzájemnou polohu dvou předmětů (na stole leží talíř)

Používání předložek a příslovce – před, za, pod, nad, v, vpředu, vzadu, blíže, vedle, nahoře, dole,…

  • Čtenářská pregramotnost

Budování kladného vztahu ke knihám a k literatuře, k mluvenému a prioritně čtenému slovu. Vyhledávání dvou shodných tvarů (stejná písmena, stejné číslice, stejné obrázky,..).

  • Spolupráce s rodiči

Seznámení s „Cestovatelským deníkem“.

Třídní schůzky, zajištění povinné dokumentace (ověření informací, případné změny), hygienické potřeby, organizační záležitosti.