KLÍČOVÁ TÉMATA: zima, led, sníh a sněhuláci, zimní sporty, zvířata v zimě, Tři králové

Poznávání charakteristických znaků zimního období. Dozvíme se, co je to mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka a také vlastnosti těchto nadělení zimy za využití prožitkového učení. Upozorníme a zaměříme se na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Vyzkoušíme si některé zimní hry a sporty. Zopakujeme si, jaké máme zimní oblečení – pojmenování zimního ošacení. Vedení k vhodnému typu oblékání formou her a pracovních listů. Také se zaměříme na péči o ptáčky a jiná zvířata, jelikož ta je v zimě velmi důležitá. Nesmíme také opomenout Tři krále, o kterých se mnohé dozvíme.

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení (zebou nás ruce- foukání do dlaní, zahřívání), gymnastika mluvidel, artikulační cvičení (je nám zima- BRR, BRRR).

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

-píseň: Zachumlaná (kniha- Logopedické písničky).

– Tvorba zdrobnělin.

– Smysluplně vyjádřit myšlenku, událost, vyjádřit své prožitky.

  • Matematická pregramotnost

Počítání (párování)- Kolik rukavic, bruslí, čepic,… koupíme pro 1 dítě? Pro 2 děti? 3,4,5…?, třídění rukavic a hrníčků dle vzoru.

  • Čtenářská pregramotnost

Čtení zimních pohádek a příběhů, malované čtení, práce s pohádkou „Paní Zima“ (bratři Grimmové), dokončování příběhu- jak by pohádka dopadla kdyby, jaké plyne ponaučení z pohádky, kresba Paní Zimy.

  • Spolupráce s rodiči

Možnost donést boby, lopaty, sáně do MŠ.

Přinesení krmení pro ptáčky, následné vložení do krmítka. – Projektový den: Ostrov šampionů (Olympiáda).