Rozvoj předmatematických dovedností a orientace v prostoru.