KLÍČOVÁ TÉMATA: třídění odpadu, materiály a jejich vlastnosti, ekologické chování, znečišťování, přírodní katastrofy

…takhle by to tedy nešlo!!! S tímto ostrovem není něco v pořádku. Se skřítky Nepořádníčky se seznámíme s ekologií- vedeme děti k ochraně přírody, sdělíme si možné následky znečištěného okolí, známe význam barevných kontejnerů- vědět, co do kterého patří. Seznámení se s jednotlivými materiály. Také se zde seznámíme s přírodními katastrofami a jejich následky. Jelikož jsou naši skřítkové pořádně popletení a nevědí, jak správně chránit přírodu ani jak třídit odpad, společně s nimi se to naučíme!

  • Logopedická prevence

Hrátky se slovy (logopedie obrázky).

Dechové cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení.

Vyprávění pohádek dle výběru dětí.

Logopedická píseň: Blechy (kniha- Logopedické písničky).

Tvorba slov podobného významu.

Grafomotorická cvičení: horní smyčka.

  • Matematická pregramotnost

Správné třídění odpadu dle materiálu, třídění dle odstínů barev (barevné kontejnery), nácvik zavazování tkaniček krok za krokem.

  • Čtenářská pregramotnost

četba z knihy Modrá planeta 1., 2

činnosti vedoucí k osvojení si barev kontejnerů a jejich název (skládání nápisu z různých materiálů- vršky, trhaný papír,

  • Spolupráce s rodiči

Podporovat v dětech kladný vztah k třídění odpadu.

Soutěž ve sběru starého papíru a použitých baterií.